חוק עזר

14/03/2011
  צו ארנונה לשנת 2019
  צו הארנונה לשנת 2018
  צו הארנונה לשנת 2017
  צו הארנונה לשנת 2016
  צו הארנונה לשנת 2015
  צו הארנונה לשנת 2014
  צו ארנונה לשנת 2013
  צו ארנונה לשנת 2012
  צו ארנונה לשנת 2011
  צו ארנונה לשנת 2010
  צו ארנונה לשנת 2009
  צו ארנונה לשנת 2008
  צו ארנונה לשנת 2007
  צו ארנונה לשנת 2006
  צו ארנונה לשנת 2005
  חוק עזר לבית אריה (מבני ציבור), התשע"ו- 2016
  חוק עזר לבית אריה (היטל הקמת מתקן טיהור ביוב) תשס"א- 2001
  חוק עזר לבית אריה (אגרת ביוב) התשנ"א- 1990
  חוק עזר לבית אריה (העמדת רכב וחנייתו), התשע"א 2011
  חוק עזר לבית אריה (שמירת הסדר והנקיון), התשנ"א-1990
  חוק עזר לבית אריה (אספקת מים), התשנ"א-1990
  חוק עזר לבית אריה (שירותי שמירה), התשנ"ח-1998+תיקון , התשע"ד-2014
  חוק עזר לבית אריה (החזקת בעלי חיים), התשנ"א-1990
  חוק עזר לבית אריה (סימון רחובות ולוחיות מספר בבניינים), התשע"א-2010
  חוק עזר לבית אריה (צעצועים מסוכנים), התשע"א-2010
  חוק עזר סלילת כבישים ותשתיות התשנ"ח - 1998
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד