מחלקת חינוך

בית ספר ממלכתי דתי צומח בעופרים

בשנת הלימודים תשע"ח הבאה עלינו לטובה אמור להפתח בעופרים בית ספר דתי צומח כאשר בשלב הראשון תפתחנה כיתות א' ו-ב' בלבד.

הרישום החל בימים אלה וצפוי להימשך עד ה-5 במרץ 2017.
לפרטים נוספים, אנא הכנסו לעלון המצורף.

רישום לגנים לשנה"ל תשע"ח

מצורפים דף מידע וחוברת הרישום לגנים. אנא קראו בעיון ופעלו לפי ההנחיות.

הסעות תלמידים למוסדות חינוך - נהלים- שנה"ל תשע"ז

מחלקת החינוך אמונה על מתן שירותי הסעות לתלמידים הזכאים בחינוך הממלכתי, ממ"ד והחינוך המיוחד בתחום המועצה ומחוצה לה. מצ"ב קובץ הנהלים לעיונכם.

זכאות תלמידים להסעה בחינוך הרגיל- שנה"ל תשע"ז

זכאות תלמידים בהסעות מותנית בראש ובראשונה בכתובת עדכנית בבית אריה. כל תלמיד האמור לעשות שימוש בהסעות המאורגנות יעביר בדחיפות לרכזת ההסעות צילום של ספח תעודת זהות עם כתובת עדכנית.
מצ"ב נוהל הזכאות.

בטיחות ותרבות התנהגות בהסעות- שנה"ל תשע"ז

הורים ותלמידים יקרים,
התנהגות אחראית של התלמידים בתחנות ההסעה, בעלייה לרכב ובזמן הנסיעה כמו גם בירידה, תבטיח את שלום הנוסעים. אנא קראו את ההוראות המצורפות ופעלו לפיהן. נודה על שיתוף הפעולה למען בטיחות ושלום ילדינו.

הסעות- מרכבה- שנה"ל תשע"ז

מצ"ב טבלת הסעות לבתי ספר לחינוך הרגיל ולחינוך המיוחד המבוצעות ע"י חברת מרכבה

הסעות חברת "גל-טל"- שנה"ל תשע"ז

מצ"ב טבלת הסעות תלמידי ביה"ס היסודי והחט"ב מעופרים לבית אריה ובחזרה.

המחלקה לחינוך

המחלקה לחינוך מלווה את כל מוסדות החינוך במועצה החל ממעונות היום, עבור בגני הילדים, בתי הספר ועד למסגרות החינוך המיוחד ומסגרות החינוך המשולב.
הרשות המקומית מובילה את התהליכים בעבור פני החינוך ביישוב תוך שותפות הדוקה ואמיתית עם הגורמים הרלוונטיים - משרד החינוך, מוסדות החינוך בישוב וציבור התושבים.

הסעות אלעד לעד- שנה"ל תשע"ז

מצ"ב רשימת גני הילדים ובתי הספר בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.

בעלי תפקידים במחלקת החינוך

תכנית "מחשב נייד לכל מורה"

תכנית "מחשב נייד לכל מורה"

מורי המועצה המקומית בית אריה-עופרים קיבלו מחשבים ניידים וקורסי הדרכה מתקדמים, במסגרת תכנית "מחשב נייד לכל מורה" של קרן אתנה להעצמת המורים בישראל
עבור לתוכן העמוד