בטחון

ניסוי התרעה נפת שילה- 2.7.14

רצ"ב קובץ לידיעת התושבים

תרגיל מוס"ח 24.2.2014

בתאריך 24.2.14 יערך תרגיל מוס"ח ארצי . פרטים נוספים בקובץ המצורף.

תחנות חלוקה לערכות מגן

רצ"ב עלון עם כתובות וימי חלוקה של ערכות מגן.

טבלת שיוך תושבים - מקלטים ציבוריים

לתשומת לב התושבים אשר אין בביתם ממ"ד-
רצ"ב טבלת שיוך תושבים, לפי מספרי בתים, למקלטים הציבוריים.

הנחיות למיגון רכב

רצ"ב הנחיות ונהלים למיגון רכב.

הערכות ומוכנות לרעידת אדמה

בימים אלה מעלה פיקוד העורף תשדיר באמצעי התקשורת כאשר המסר המרכזי הוא

תפקידי המחלקה

מחלקת הבטחון היישובית נועדה לספק מענה בטחוני לתושבים ולשפר את מערך הבטחון הישוב, תוף תיאום ושיתוף פעולה הדוקים בין כל גורמי הבטחון וההצלה הפועלים בישוב וסביב לו, כגון: צה"ל, משטרת ישראל, מד"א, כיבוי אש.
מחלקת הבטחון פועלים באמצעים שונים כדי להגביר את תחשובת הבטחון בקרב התושבים, לרבות מערכת מצלמות במעגל סגור במספר נקודות בישוב ורכבי בטחון המסיירים 24 שעות בתחומי הישוב.

הכנסת פועלים

הנחיות הבטחון נקבעות ע"י הצבא
עבור לתוכן העמוד