דיוור ישיר

 לשכת ראש המועצה

 גזברות וגביה

 ראש המועצה-אבי נעים

navi@beit-arye.co.il

גזברית המועצה- נועה סאיאס

snoa@beit-arye.co.il

 

 מנהלת הלשכה-ליאת בניתה

lishka@beit-arye.co.il

מזכירת המחלקה- אירית גרון

girit@beit-arye.co.il

מנכ"ל המועצה

גביה - אירוס יעקובי

yirus@beit-arye.co.il

 מנכ"ל המועצה- יוסי דרדיגר dyossi@beit-arye.co.il גביה וחשבות שכר- אמירה יצחק

amira@beit-arye.co.il

מנהלת לשכת מנכ"ל- מרב לוי lmerav@beit-arye.co.il מנהלת חשבונות - רונית קלברס

kronit@beit-arye.co.il

  מנהלת רכש - אירית איבגי 

iirit@beit-arye.co.il

מחלקת חינוך

מחלקת הנדסה

מנהלת המחלקה-נורית מאור

mnurit@beit-arye.co.il

מהנדס המועצה - מיכאל חייט

hmichael@beit-arye.co.il

מזכירת המחלקה - נירה רז

rnira@beit-arye.co.il

מזכירת המחלקה - רות שרעבי

sruth@beit-arye.co.il

קצינת ביקור סדיר - אושרה קופל

koshra@beit-arye.co.il

בודקת תוכניות - דניאלה גרינברג

daniela@beit-arye.co.il

רכזת היסעים -
אילנה היקמן

 elanah@beit-arye.co.il

 מפקח בניה - נפתלי קליין

knaftali@beit-arye.co.il

 

המחלקה לשירותים חברתיים

מחלקת תרבות, נוער וספורט

מנהלת המחלקה - ציפי הכהן-פארן

fzipi@beit-arye.co.il

מנהל המתנ"ס- שימי ברס 

bshimi@beit-arye.co.il

פקידת זכאות - נעמי אוחנה

oneomi@beit-arye.co.il

מנהלת הקאנטרי- אושרת זכריה

zoshrat@beit-arye.co.il

עובדת סוציאלית - רנית שמעון

sranit@beit-arye.co.il

מחלקת דת

עובדת סוציאלית - ריקי גרינברגר

griki@beit-arye.co.il

רב הישוב - הרב מרדכי מנע rav@beit-arye.co.il
אחראית דת ורישוי עסקים- אורטל אורבך ortal@beit-arye.co.il

מחלקת בטחון

יחידת נוער

קב"ט מועצה ומוס"ח - שי יקר

shay@beit-arye.co.il

מנהלת היחידה - אורנה ספיר 236moadonoar@gmail.com
רבש"צ בית אריה - שרון אלפסי

asharon@beit-arye.co.il

רבש"צ עופרים - רואי בן שושן bsroi@beit-arye.co.il

 

מוקד עירוני

מבקר המועצה והממונה על פניות הציבור

רונית ישר

moked@beit-arye.co.il

מבקר המועצה - עודד שגב

soded@beit-arye.co.il

 

עבור לתוכן העמוד