מכרזי המועצה

לבירורים ניתן לפנות:

גב' מרב לוי, מזכירת מנכ"ל המועצה

טל: 08-9127002

פקס: 08-9127020

דוא"ל: lmerav@beit-arye.co.il

ניתן לראות את מסמכי המכרזים באתר המועצה תחת הלשונית "טפסים"

 

 שם המכרז

מספר

מכרז

מועד אחרון

להגשת המסמכים

פרטים  נוספים

סטאטוס

הפעלת מועדונית אינטנסיבית

8/2016

10.8.16 שעה 14:00

סיור קבלנים ביום שני, 1.8.16 בשעה 10:00 במועצה המקומית בית אריה

הסתיים

התייעלות אנרגטית בתאורת רחובות ושטחים ציבוריים פתוחים

13/2016

8.12.16 שעה 13:00

עלות רכישת המכרז- 750 ₪

בביצוע

פינוי בוצה

3/2017

26.3.17 שעה 13:00

עלות רכישת המכרז- 5,000 ₪

פרסום

חברה לפיתוח בית אריה בע"מ: אספקה, התקנה ואחזקה של מערכות מיזוג אוויר וחימום מים בקאנטרי בית אריה


3/2017
(חל"פ)

20.3.17 שעה 12:00

סיור קבלנים ביום רביעי, 15.3.17 בשעה 09:30 במועצה המקומית בית אריה

הסתיים

חברה לפיתוח בית אריה בע"מ: ניהול ותפעול מזנון בבריכת השחיה בבית אריה

4/2017

23.5.17 שעה 12:00

מועד פתיחת מעטפות 24.5.17 שעה 12:00

הסתיים

מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל או מיוחד לשנה"ל תשע"ח

4/2017

20.7.17 שעה 13:00

הגשת שאילתות עד לתאריך 17.7.17 בשעה 09:00. השאילתות והתשובות יפורסמו באתר מיום 17.7.17 שעה 13:00 ועד ליום ההגשה

הסתיים

מכרז להעמדה והשכרת מבנה לטובת מכולת בעופרים בישוב בית אריה

6/2017

4.9.17 שעה 12:00

מועד פתיחת מעטפות 4.9.17 בשעה 13:00

פרסום

חברה לפיתוח בית אריה בע"מ: ניהול ותפעול מזנון קאנטרי בבית אריה

1/2018

4.3.18 שעה 12:00

מועד פתיחת מעטפות 4.3.18 בשעה 13:00

פרסום

מכרז לאספקת והתקנת מבנים יבילים במוסדות חינוך בבית אריה/עופרים

4/2018

23.7.18 שעה 16:00 סיור קבלנים חובה בתאריך 16.7.18 בשעה 09:00; הגשת שאילתות עד לתאריך 19.7.18 בשעה 09:00.

פרסום

הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד