מכרזי המועצה

לבירורים ניתן לפנות:

גב' מרב לוי, מזכירת מנכ"ל המועצה

טל: 08-9127002

פקס: 08-9127020

דוא"ל: lmerav@beit-arye.co.il

ניתן לראות את מסמכי המכרזים באתר המועצה תחת הלשונית "טפסים"l

 

 

 שם המכרז

מספר

מכרז

מועד אחרון

להגשת המסמכים

פרטים  נוספים

סטאטוס

מכרז להעמדה והשכרת מבנה לטובת מכולת בעופרים בישוב בית אריה

6/2017

4.9.17 שעה 12:00

מועד פתיחת מעטפות 4.9.17 בשעה 13:00

הסתיים

חברה לפיתוח בית אריה בע"מ: ניהול ותפעול מזנון קאנטרי בבית אריה

1/2018

4.3.18 שעה 12:00

מועד פתיחת מעטפות 4.3.18 בשעה 13:00

הסתיים

הזמנה להציע הצעות לפיזור עפר ואדמה בישוב בית אריה

3/2019

31.3.19 שעה 13:00

מועד פתיחת מעטפות 31.3.19 בשעה 14:00

הסתיים

הפעלת מעון יום במועצה המקומית בית אריה-עופרים

8/2019

2.6.19
שעה 12:00

מפגש מציעים ביום 19.5.19 בשעה 10:00 במעון בית אריה ובמעון עופרים .
הגשת שאילתות עד לתאריך 26.5.19.

הסתיים

ביצוע פינוי, סילוק והובלת אשפה ביתית,

טיאוט רחובות ופינוי גזם

 

11/2019

7.7.19 שעה 14:00

סיור קבלנים חובה ביום 26.6.19 בשעה 13:00

פרסום

אחזקה/תחזוקה של מערכת הביוב במועצה מקומית בית אריה עופרים

 

12/2019

7.7.19 שעה 14:00

סיור קבלנים חובה ביום 27.6.19 בשעה 12:30

פרסום

חברה לפיתוח בית אריה בע"מ:
הפעלת מזנון בקאנטרי

2.2019

3.7.19

שעה 12:00

סיור קבלנים חובה ביום  27.6.19 בשעה 12:00

פרסום

הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד