מכרזי המועצה

לבירורים ניתן לפנות:

גב' מרב לוי, מזכירת מנכ"ל המועצה

טל: 08-9127002

פקס: 08-9127020

דוא"ל: lmerav@beit-arye.co.il

ניתן לראות את מסמכי המכרזים באתר המועצה תחת הלשונית "טפסים"l

 

 

 שם המכרז

מספר

מכרז

מועד אחרון

להגשת המסמכים

פרטים  נוספים

סטאטוס

מעגל תנועה רח' כרמים- פרסום חוזר

28/2019

23.1.20 שעה 13:00

סיור קבלנים ביום 8.1.20 בשעה 13:00

פרסום

העתקת גדר בטחון

32/2019

19.1.20 שעה 12:00

סיור קבלנים חובה ביום 8.1.20 בשעה 14:00

נסגר

מכרז פומבי (מסגרת) לביצוע עבודות בינוי, אחזקה ופיתוח תשתיות במבני ציבור ברחבי המועצה המקומית בית אריה-עופרים 

8/2020

26.4.20 שעה 12:00

מפגש מציעים חובה ביום 29.3.20 שעה 12:00

נסגר

הפעלת צהרונים וקייטנות בגן הילדים ו/או כיתות בבתי הספר ובכיתות א'-ג' ביישוב     

 

6/2020

26.4.20 שעה 14:00

סיור קבלנים ביום 2.4.20 בתיאום מראש מול מחלקת חינוך -9127018

נסגר

חברה לפיתוח בית אריה בע"מ: השכרת מבנה למכולת בבית אריה  

1/2020

25.6.20 שעה 13:00

סיור קבלנים חובה ביום 15.6.20 בשעה 10:00

נסגר

השכרה ואספקה מכונת טיאוט רחובות בליסינג מימוני   

12/2020

28.7.20 שעה 12:00

סיור קבלנים חובה ביום 30.6.20 בשעה 10:00

פרסום

הפעלת מטווח בית אריה

19/2020

17.9.20 שעה 12:00

סיור קבלנים חובה ביום 25.8.20 בשעה 10:00

פרסום

שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות

20/2020

15.9.20 שעה 12:00

מפגש הבהרות ביום 2.9.20 בשעה 10:00

בוטל

בניית בית ספר יסודי 18 כיתות

21/2020

14.10.20
שעה 12:00

סיור קבלנים חובה ביום 22.9.20 בשעה 12:00

פרסום

ביצוע עבודות מעגל תנועה ברח' כרמים (בכניסה לשכונת אריק אינשטיין)

22/2020

10.11.20 שעה 12:00

סיור קבלנים חובה ביום 27.10.20 בשעה 13:00

פרסום

הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד