הנדסה

מועדי קבלת קהל במחלקת הנדסה:

 

ביום ג' -         08:00-12:00

ביום ד' -         14:00-18:00

 

יום למתכננים:

יום ב' -         09:00-12:00

 

לפגישה עם מהנדס ומפקחת המועצה יש לתאם מראש בטל': 08-9127017

נוסח הפקדה תכנית 202/7- מט"ש אזור תעשיה עופרים

נוהל חנית נכה סמוך למקום מגוריו

קריטריונים לפיצול מגרשים

סיכום ישיבה עם משרד השיכון והבינוי מיום 2.4.19

מצורף פרוטוקול הישיבה

תכנית 201/3/18 (דרומית לכרמים) אושרה להפקדה ולעיון הציבור.

פרסום תכנית לתוקף 201/3/15 (רח' התמר)

רכזת נגישות

רכזת נגישות

הגב' דניאלה גרינברג מונתה לרכזת הנגישות של המועצה. ניתן להפנות אליה פניות בנושא נגישות בימים א-'ה' בין השעות 08:00-16:00 באמצעות הטלפון: 08-9127011 או בדוא"ל: daniela@beit-arye.co.il

פרסום תב"ע 201.5 (ממ"דים) שקיבלה תוקף

נהלים

כל שינוי חיצוני של המבנה, בפתחים, מפלסים, גבהים, תוספת בניה, מצללות, פרגולות, חניות, בריכות וכד' מצריכים היתר בניה מסודר במחלקת הנדסה!

עדכונים 6.9.15

מצורף קובץ

פרסום הפקדת תכנית 201/3/15- רח' התמר

מתקן טיהור שפכים

מתקן טיהור שפכים

להלן פנייתם של ט.ל. החברה לאיכות הסביבה בע"מ לתושבים בנוגע למתקן טיהור השפכים:
הודעה לתושבים בנושא מתקני משחקים

הודעה לתושבים בנושא מתקני משחקים

בביקורת מדגמית שערך משרד התמ"ת במספר גני משחקים, נמצאו פגמים ואי התאמות שונות והודעה על כך נמסרה לציבור.

הנחיות להגשת בקשה להוצאת היתר וקבלת "טופס 4"

טופס 4 וטופס עזיבת מגרש

לתשומת לב התושבים,

תכניות מתאר בתוקף

עבור לתוכן העמוד