משרות פנויות במועצה ובחברה לפיתוח

משרות פנויות במועצה ובחברה לפיתוח

לבירורים ניתן לפנות:

גב' מרב לוי, מזכירת מזכיר וגזבר המועצה

טל: 08-9127002

פקס: 08-9127020

דוא"ל: lmerav@beit-arye.co.il

 

כל המשרות מיועדות לנשים וגברים. הניסוח בלשון זכר הוא לצורך נוחות בלבד

 

 שם המשרה

 מספר

מכרז

היקף

המשרה

מועד אחרון

 להגשת המועמדות

פרטים

סטאטוס

 

 

 

 

 

 

רבש"צ עופרים

3/2016

100%

27.3.16 שעה 13:00

תיאור התפקיד, דרישות וכישורים:

נא לראות מסמך תחת קטגוריית "טפסים"

קו"ח ניתן לשלוח למייל:
Lmerav@beit-arye.co.il

הסתיים

 

 

 

 

 

 

מנהל/ת שרות פסיכולוגי

7/2016

 

30.6.16 שעה 12:00

תיאור התפקיד, דרישות וכישורים:

נא לראות מסמך תחת קטגוריית "טפסים"

קו"ח ניתן לשלוח למייל:
Rnira@beit-arye.co.il

הסתיים

 

 

 

 

 

 

סייעת פדגוגית

9/2016

78%

4.8.16 שעה 12:00

תיאור התפקיד, דרישות וכישורים:

נא לראות מסמך תחת קטגוריית "טפסים"

קו"ח ניתן לשלוח למייל:
Rnira@beit-arye.co.il

הסתיים

 

 

 

 

 

 

סייעת בגן ילדים

10/2016

100%

4.8.16 שעה 12:00

תיאור התפקיד, דרישות וכישורים:

נא לראות מסמך תחת קטגוריית "טפסים"

קו"ח ניתן לשלוח למייל:
Rnira@beit-arye.co.il

הסתיים

 

 

 

 

 

 

סייעת פדגוגית

11/2016

50%

4.8.16 שעה 12:00

תיאור התפקיד, דרישות וכישורים:

נא לראות מסמך תחת קטגוריית "טפסים"

קו"ח ניתן לשלוח למייל:
Rnira@beit-arye.co.il

הסתיים

 

 

 

 

 

 

מנכ"ל החברה לפיתוח בית אריה

12/2016

100%

26.10.16 שעה 15:00

קו"ח ניתן לשלוח למייל:

HREVITAL@BEIT-ARYE.CO.IL

 

הסתיים

 

 

 

 

 

 

מהנדס מועצה

1/2017

100%

2.2.17
שעה 13:00

תיאור התפקיד, דרישות וכישורים:

נא לראות מסמך תחת קטגוריית "טפסים"

קו"ח ניתן לשלוח למייל:

LMERAV@BEIT-ARYE.CO.IL

 

הסתיים

 

 

 

 

 

 

גזבר מועצה

2/2017

100%

9.3.17 שעה 13:00

תיאור התפקיד, דרישות וכישורים:

נא לראות מסמך תחת קטגוריית "טפסים"

קו"ח ניתן לשלוח למייל:

LMERAV@BEIT-ARYE.CO.IL

 

הסתיים

 

 

 

 

 

 

עוזר/ת מנכ"ל החברה לפיתוח

2/2017

100%

16.3.17 שעה 13:00

תיאור התפקיד, דרישות וכישורים:

נא לראות מסמך תחת קטגוריית "טפסים"

קו"ח ניתן לשלוח למייל:

HREVITAL@BEIT-ARYE.CO.IL

 

פרסום

 

 

 

 

 

 

מנהלת מעון לילדים בעופרים

 

100%

23.5.17 שעה 13:00

תיאור התפקיד, דרישות וכישורים:

נא לראות מסמך תחת קטגוריית "טפסים"

קו"ח ניתן לשלוח למייל:

SHIMI@MATNASIM.ORG.IL

 

פרסום

 

 

הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד