משרות פנויות במועצה ובחברה לפיתוח

 
 
משרות פנויות במועצה ובחברה לפיתוח
 
לבירורים ניתן לפנות:

גב' מרב לוי, מזכירת מנכ"ל המועצה

טל: 08-9127002

פקס: 08-9127020

דוא"ל: lmerav@beit-arye.co.il

 כל המשרות מיועדות לנשים וגברים. הניסוח בלשון זכר הוא לצורך נוחות בלבד

 

 שם המשרה

 מספר מכרז

היקף המשרה

 מועד אחרון
להגשת המועמדות

 פרטים

סטטטוס

           
רכז/ת מציל"ה ונוער ישובי 3/2018 50% 17.5.18 שעה 13:00

תיאור התפקיד, דרישות וכישורים:
נא לראות מסמך תחת קטגוריית "טפסים".
קו"ח ניתן לשלוח למייל :
LMERAV@BEIT-ARYE.CO.IL

 
הסתיים
 
מהנדס המועצה 5/2018 100% 14.1.19שעה 16:00

תיאור התפקיד, דרישות וכישורים:
נא לראות מסמך תחת קטגוריית "טפסים".
קו"ח ניתן לשלוח למייל :
LMERAV@BEIT-ARYE.CO.IL

 
פרסום
 
סייעות בגנ"י וסייעות פדגוגיות 6/2018 היקפי משרה שונים 2.8.18 שעה 16:00

תיאור התפקיד, דרישות וכישורים:
נא לראות מסמך תחת קטגוריית "טפסים".
קו"ח ניתן לשלוח למייל :
RNIRA@BEIT-ARYE.CO.IL

 
הסתיים
לבורנטית בחטיבת הביניים 7/2018 38% 2.8.18 שעה 16:00

תיאור התפקיד, דרישות וכישורים:
נא לראות מסמך תחת קטגוריית "טפסים".
קו"ח ניתן לשלוח למייל :
RNIRA@BEIT-ARYE.CO.IL

 
הסתיים
מנכ"ל/ית חברה לפיתוח בית אריה בע"מ   50%-100% 14.2.19 שעה 15:00

תיאור התפקיד, דרישות וכישורים:
נא לראות מסמך תחת קטגוריית "טפסים".
קו"ח ניתן לשלוח למייל :
HREVITAL@BEIT-ARYE.CO.IL

לפרטים נא לפנות לרויטל חג'בי בטלפון 08-9127005

 
פורסם

אחראי/ת דת-רישוי עסקים-איכה"ס (50%) ופקיד/ת גביה

(50%)

1/2019 100% 21.2.19  שעה 16:00

תיאור התפקיד, דרישות וכישורים:
נא לראות מסמך תחת קטגוריית "טפסים".
קו"ח ניתן לשלוח למייל :
LMERAV@BEIT-ARYE.CO.IL

 
הסתיים
           
 מנהלת שפ"ח 2/2019 100% 18.3.19 שעה 16:00

תיאור התפקיד, דרישות וכישורים:
נא לראות מסמך תחת קטגוריית "טפסים".
קו"ח ניתן לשלוח למייל :
LMERAV@BEIT-ARYE.CO.IL

 
פרסום
           
עו"ס אזרחים ותיקים   3/2019 50% 1.4.19 שעה 14:00

תיאור התפקיד, דרישות וכישורים:
נא לראות מסמך תחת קטגוריית "טפסים".
קו"ח ניתן לשלוח למייל :
FZIPI@BEIT-ARYE.CO.IL 

 
פרסום
                 
מנכ"ל/ית חברה לפיתוח בית אריה בע"מ   100% 18.4.19 שעה 15:00

תיאור התפקיד, דרישות וכישורים:
נא לראות מסמך תחת קטגוריית "טפסים".
קו"ח ניתן לשלוח למייל :
HREVITAL@BEIT-ARYE.CO.IL

לפרטים נא לפנות לרויטל חג'בי בטלפון 08-9127005

 
פרסום חוזר
                 
מנהל/ת מח' חינוך 6/2019 100%  14.5.19 שעה 16:00

תיאור התפקיד, דרישות וכישורים:
נא לראות מסמך תחת קטגוריית "טפסים".
קו"ח ניתן לשלוח למייל :
RNIRA@BEIT-ARYE.CO.IL

 
פרסום
 
גזבר/ית מועצה 10/2019 100% 23.6.19 שעה 16:00

תיאור התפקיד, דרישות וכישורים:
נא לראות מסמך תחת קטגוריית "טפסים".
קו"ח ניתן לשלוח למייל :
LMERAV@BEIT-ARYE.CO.IL

 
פרסום

   
 

הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד