מאמרים מקצועיים

מאמר: מסתמן שחוק ההסדרים 2013 פוגע שוב ב... רשויות החלשות

מידת יעילותן של תוכניות הבראה ברשויות המקומיות בישראל

עבודת מחקר (תזה) הבוחנת באמצעות 10 רשויות מקומיות שהפעילו תוכניות הבראה בשנים 2002-2008 את מידת ההצלחה של תוכניות ההבראה במתקונתם הייחודית בישראך, כלומר צמצום והפחתה תחת רגלוציה.

תכנון מענק איזון ברשויות המקומיות

מעמדו של מזכיר/מנכ"ל הרשות המקומית אל מול מעמדו הנישא של גזבר הרשות

מעמדו של גזבר הרשות המקומית בישראל חזק ללא תקדים לעומת שאר מדינות העולם המערבי. באופן מפתיע, בחלק ממדינות העולם המערבי, תפקיד כזה לא קיים כלל. באותן מדינות עומדת מחלקה כלכלית לרשותו של מנכ"ל הרשות המקומית או מקבילו ועל פי דרישתו מועברים נתונים וניירות עבודה. במדינות אחרות, בהן קיים תפקיד הגזבר (בד"כ מוגדר כ - CFO - (Chief financial officer, תפקידו של הגזבר מצטמצם להיבטים הקבועים בחוק ובכל מקרה הכפיפות היא למנכ"ל / מזכיר הרשות (בד"כ מוגדר כ – Clerk). מדוע, אם כן, ההיררכיה בישראל כה שונה? האם הסביבה הניהולית כפי שנוצרה במהלך השנים או התרבות הישראלית? (גיל ליטוב, מזכיר וגזבר מ.מ בית אריה, יו"ר איגוד המזכירים והמנכ"לים)

מועצה מקומית בית אריה: מרשות בקריסה לרשות על סף איתנות פיננסית

בעבודתי זו אנסה ללוות תהליך שעברה מועצה מקומית בית אריה במישור האסטרטגי - ניהולי - פיסקאלי החל משנת 2004 ועד היום. אנסה להציג את התהליכים ותוצאותיהם על רקע מצבם הכללי של הרשויות המקומיות בארץ לצד תהליכים ותמורות כלל עולמיים. התהליך במועצה המקומית בית אריה יוצג כחלק מתהליך כלל ארצי בשלטון המקומי.

מצוינות בניהול המוניציפאלי - הקשיים ביישום

עבור לתוכן העמוד