הנחיות משרד הבריאות

קישור תושבים יקרים

נבקש להפנותכם להנחיות  משרד הבריאות לתושבים הקובעות שבמקרה של בידוד או חלילה חולה שנדבק בקורונה יש לפעול כדלהלן:

פסולת שמקורה בחולים

מאומתים או אזרחים הנמצאים בבידוד - כגון כפפות, ממחטות אף, מסכות וכל פסולת אחרת– תיאסף בשקית ייעודית.
יש לסגור את השקית
היטב לפני השלכתה לפח הירוק. אין להפריד פסולת למיחזור. ראו פרטים נוספים בקישור:

.https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/

 

הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד