טפסים

טופסמסנן
בקשה להיתר לילה
הצהרה על אי מכירת משקאות משכרים בעסק
חוברת הסברה וטפסים נלווים לקבלת רישיון עסק
טופס בדיקת נגישות לחנויות קטנות
טופס בקשה לקיום קייטנה
טופס השגה
טופס חוות דעת מורשה נגישות
טופס עזיבה - סגירה
טופס פרשה טכנית
טופס תצהיר מזורז
ייפוי כוח