מפרט אחיד

דרישות כלליות מעסקים  |  דרישות פרטניות מעסקים

מועצת בית אריה עופרים מברכת ומעודדת יוזמות כלכליות ותומכת בהקמתם של עסקים חדשים המוקמים על פי דין. מחלקת רישוי עסקים מהווה חוליה המרכזת את הפעילות בין בעל העסק לגורמים המאשרים, ושמה לנגד עיניה את בית העסק במרכז. מטרת המדור לקדם את העסקים בגישה חיובית, עם הפנים לעסקים החדשים והוותיקים, במתן הסברים והדרכה מחד, בבקרה ואכיפה מוגברת לאלו שאינם מקיימים את דרישות חוק רישוי עסקים מאידך. על בעל העסק לבדוק מול מחלקת רישוי עסקים את הדרישות השונות לכל עסק על פי אופיו ולבדוק האם הנכס בו עומד להיפתח העסק תואם את הדרישות. חשוב להבין שקבלת רישיון לניהול עסק הוא תהליך מורכב ואפשרי, שנועד לשמור על בריאות וטובת הציבור מחד, מול עניינו והאינטרס של בעל העסק מאידך.

רכזת רישוי עסקים עומדת לרשותכם ותסייע בידכם ותעשה כל מאמץ לזרז ולהקל את ההליך במסגרת החוק.

מטרות חוק רישוי עסקים

 1. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות .
 2. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או סביבתו .
 3. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
 4. בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים .
 5. קיום תכליות דיני התכנון והבנייה .
 6. קיום הדינים הנוגעים לכבאות.

תחומי אחריות של המחלקה

הנושאים העיקריים באחריות מחלקת רישוי עסקים במועצת בית אריה עופרים:

 • מתן מידע מוקדם לפני פתיחת העסק.
 • הנחיות לבעלי עסקים להגשת תוכניות עסק.
 • קליטת הבקשה לרישיון עסק והעברה לגורמים המאשרים: הנדסה, כיבוי אש, משטרת ישראל, משרד הבריאות, איכות הסביבה, משרד העבודה, משרד התחבורה, בהתאם לסוג ומהות העסק.
 • ביקורות תברואתיות בעסקים על ידי וטרינר המועצה ובשיתוף משרד הבריאות והגורמים הממשלתיים.
 • מעקב וריכוז הבקשות מכל נותני האישור.
 • מתן תנאים נוספים לרישיון עסק.
 • משלוח התראות לבעלי העסקים אשר אינם עומדים בתנאי הרישיון ובדרישות החוק.
 • הכנת חומר חקירה והעברתו למחלקה המשפטית לצורך ביצוע שימוע, הגשת כתב אישום / צווי סגירה.
 • איתור וסיור בשטח לאיתור עסקים הפועלים ללא רישיון עסק .
 • רישוי ופיקוח אירועים המוניים תחת כיפת השמים.
 • רישוי ופיקוח קייטנות.


בעל עסק יקר, לפני פנייתך לרישוי עסקים, עליך לוודא שהעסק ברשותך טעון רישוי (חייב ברישיון לניהול עסק), לבדיקה האם העסק שלך זקוק לרישיון עסק לצו רישוי עסקים -  לחץ כאן. (למעט מצב של שימוש חורג)
במידה ומצאת כי העסק ברשותך טעון רישוי עליך לבדוק האם קיים לעסק המבוקש מפרט אחיד. לבדיקה לחץ כאן.
כעת עליך להתחיל בהליך הרישוי בהקדם.

באפשרותך לפנות למחלקת רישוי עסקים במועצת בית אריה – עופרים בטרם פתיחת עסק לצורך קבלת מידע מוקדם הכולל : מידע כללי, בדיקה בנוגע לצורך ברישיון עסק, בדיקה בנוגע לצורך בתוכנית עסק ומידע ספציפי נוסף, בנוסף ניתן לקבל מידע על דרישותיהן של הרשויות השונות מהעסק המבוקש.
במסגרת הרפורמה, שנכנסה לתוקף ב-2017, עסקים בעלי רמת סיכון אש נמוכה, לא יידרשו לקבל אישור של רשות הכבאות לצורך קבלת רישיון עסק, זאת במטרה להקל על הליך קבלת רישיון לעסק ולאפשר למערך הכבאות להתמקד בעסקים ובנכסים בעלי רמת סיכון אש בינונית וגבוהה.
במקום זאת, בעלי עסקים ברמת סיכון אש נמוכה, יגישו תצהיר חתום לרשות המקומית, שבו יתחייבו כי העסק עומד בדרישות בטיחות האש של הכבאות. דרישות בטיחות האש לעסקים שבמסלול תצהיר, מפורטות בפרק ח' של המפרטים האחידים/ במסמכי המפרטים שפרסמה הרשות.
לקישור לתצהיר כבאות לפתיחת עסק לחצו כאן.

מבקש רישיון או בעל עסק רשאי להגיש השגה, שהיא בעצם ערעור על סירוב למתן רישיון או היתר זמני או היתר מזורז ועל תנאים או מסמכים הנדרשים ממנו. השגה תוגש בטופס 9 בתקנות רישוי עסקים, להשגה יצורף אישור על תשלום אגרה. לא ניתן יהיה להגיש השגה על דרישה שנקבעה בחיקוק, כולל בחוק עזר עירוני. רשות הרישוי אינה רשאית לקבל השגות על דרישות או על החלטות של נותני האישור. יש להפנות את המשיגים להגיש השגה לנותן האישור הרלוונטי. פרטים והרחבה בנושא השגה מופיעים פרק ד 2
תקנות רישוי עסקים - לחץ כאן.