ביקור סדיר

  • אחריות על אכיפת חוק חינוך חובה לכל ילדי המועצה מגיל 3 ועד לסיום כיתה י"ב.
    אכיפת החוק כוללת: איתור וטיפול בנשירה סמויה ונשירה גלויה.התהליכים נעשים תוך שיתופי פעולה עם המחלקה לשירותים חברתיים, בתי הספר וגורמים מקצועיים אחרים רלוונטיים.
  • אחריות רישום התלמידים למסגרות הלימודים הינה באחריות ההורים בלבד. 
    במקרה הצורך ניתן להתייעץ לגבי מסגרת מתאימה. הייעוץ ניתן בחודשים ינואר ופברואר בתיאום מראש.
  • הפעלת פרויקטים שונים לחיזוק התלמידים והעצמתם.