מתן אישור לימודי חוץ

נדגיש כי השאיפה של המועצה היא לחזק את מערכת החינוך היישובית וכל מעבר של תלמיד חוץ ליישוב אינו מטיב איתה.
מעבר של תלמידים לבתי הספר מחוץ ליישוב - יינתן אישור למעבר תלמיד אך ורק במקרה שיוכח כחריג.

בקשת העברה למוסד מחוץ ליישוב

  1. ההורים יגישו למחלקת החינוך בקשה בכתב ובה יציינו את הסיבות למעבר ילדם לביה"ס מחוץ ליישוב.
  2. בית הספר יתן חוות דעת על תפקוד התלמיד.
  3. ועדת ערר, אשר תורכב ממנהלת מחלקת החינוך, יו"ר פורום חינוך ונציגות משרד החינוך תתכנס בהתאם לצורך.