רישום לגני ילדים

​רישום לגני הילדים תשפ"ב

הרישום לגני הילדים עפ"י חוק חינוך חובה לשנת הלימודים תשפ"ב יחל ביום חמישי א' בשבט תשפ"א, 14 בינואר 2021  ויימשך עד יום רביעי כ"א בשבט תשפ"א, 3 בפברואר 2021 ויבוצע באתר האינטרנט בלבד.

קישור לאתר רישום לגני ילדים  |  ​ | לצפייה בחוברת הרישום - מידע ונהלים

בהגיע בנכם/ בתכם לגיל חינוך חובה, הנכם מתבקשים עפ"י חוק לבצע רישום לגן.
עפ"י הנחיות משרד החינוך, יש לרשום את הילדים למסגרת של גן ולבחור רק בזרם החינוכי בו אתם מעוניינים (ממלכתי/ ממלכתי דתי).

 • גילאי 5 – חובה  שנולדו בין התאריכים: כ"ב בטבת התשע"ו, 1 בינואר 2016 – כ"א בשבט התשע"ו 31 בדצמבר 2016
 • גילאי 4 – טרום חובה  שנולדו בין התאריכים: ג' בטבת התשע"ז, 1 בינואר 2017 – ד' בשבט התשע"ו 31 בדצמבר 2017
 • גילאי 3 – טרום טרום חובה  שנולדו בין התאריכים: י"ד בטבת התשע"ח, 1 בינואר 2018 – כ"ג בשבט התשע"ו 31 בדצמבר 2018

קריטריונים לשיבוץ     

השיבוץ לגני הילדים יערך במחלקת החינוך לפי קריטריונים של:

 • תאריך לידה של הילד/ה
 • הזרם החינוכי המבוקש
 • גן קודם בו למד/ה הילד/ה

השיבוץ יפורסם ביום חמישי כ' בתמוז תשפ"א, 30 ביוני 2021.

ערעור על השיבוץ ניתן להגיש בכתב למחלקת החינוך, בין התאריכים 1 ביולי- 14 ביולי 2021

תוצאות הערעור יפורסמו ביום ראשון כ"ג באב תשפ"א 1 באוגוסט 2021.

תלמידים חדשים

במידה שהנכם תושבים חדשים אשר אינם רשומים במנהל האוכלוסין של בית אריה – עופרים עליכם ליצור קשר עם מחלקת החינוך ולתאם ביצוע רישום.
יש להצטייד:

 • טופס "ביטול רישום" מהרשות בה ילדכם לומד בשנת תשפ"א
 • תעודת זהות עם כתובת מגורים עדכנית של בית אריה - עופרים
 • תעודת זהות של ההורים כולל ספח בו רשומים הילדים

הישארות שנה נוספת בגן חובה – ילידי אוקטובר – דצמבר 2015 בלבד

הורים המעוניינים כי ילדיהם, האמורים לעלות לכיתה א', יישארו שנה נוספת בגן הילדים בשל חוסר בשלות, עליהם להתחיל בתהליך כבר בימים אלו.
התהליך לקבלת החלטה יתבצע בשלבים הבאים: 

 1. יש להגיש מכתב בקשה למנהלת הגן.
 2. המכתב עם המלצת הגננת יועבר לשירות הפסיכולוגי החינוכי.
 3. לאחר בדיקת נתוני הילד (יתכן ותתקיים תצפית ואף שיח עם ההורים) תתקבל החלטה של גורמי החינוך, עד סוף חודש אפריל 2021.

** בכל מקרה, על ההורים לרשום את ילדם לכיתה א' בבית הספר.

מערכת הרישום של הגנים תהיה סגורה עבורכם ורק במידה שתאושר ההישארות, תהיה פניה ממחלקת החינוך אליכם לביצוע הרישום לגנים.

הורים החיים בנפרד

יש למלא את שתי הכתובות כפי שרשום במרשם האוכלוסין ולמלא את הטופס כתב הצהרה להורים עצמאים.