השירות הפסיכולוגי-חינוכי (שפ"ח)

השרות הפסיכולוגי-חינוכי מלווה את המסגרות החינוכיות הישוביות מגיל גן טרום חובה ועד החטיבה.
שירות נתמך תקציבית ומפוקח מקצועית על ידי משרד החינוך, בהתאם למתווה לפסיכולוגיה חינוכית של משרד החינוך.
שירותי השפ"ח הינם חינמיים וניתנים ע"י פסיכולוגיות בעלות נסיון בתחום הפסיכולוגיה של הילד והמשפחה.
השירות הפסיכולוגי חינוכי מחויב לשמור על כללי אתיקה וסודיות.
הפנייה אלינו נעשית דרך המסגרות החינוכיות.

עיקר השירותים הניתנים בשפ"ח

  • ליווי מסגרות חינוכיות באיתור תלמידים המציגים קשיים מגוונים
  • פגישות ייעוץ והדרכה להורים
  • אבחונים לוועדות אפיון וזכאות והשתתפות בוועדות
  • השתתפות בוועדות לתכנון טיפול
  • ליווי הגנים בבחינת מועמדים להישארות בגן חובה
  • ליווי בשעת חירום