הנחיות לבקשת העסקת פועלים פלסטינאים

​על פי הנחיות מפקדת תיאום וקישור במנהל האזרחי, לא ניתן למועצה להגיש בקשות להעסקת עובדים פלסטינאים.
התושב מתבקש בעצמו להגיש את הבקשה במייל ללשכת תעסוקה אפרים tasefr@mnz.gov.il.
על התושב לבצע את הפעולות הבאות:

  1. עליו להוריד את הטפסים ולמלא
  2. לגשת למחלקת ביטחון או מוקד להחתים את הטופס
  3. מי שמגיש בפעם הראשונה עליו להצטייד באישור תושב
  4. מי שבונה עליו להצטייד בהיתר בתוקף
  5. להגיש תעודת זהות של המעסיק כולל ספח
  6. הצהרת מעסיק שבונה , משפץ, לניקיון, גינון

טפסים רלוונטים

טופסמסנן
העסקת פועלים - הצהרת מעסיק
טופס הזמנת עבודה לעובדים פלסטינים