נוהלי הכנסת פועלים לישוב

​כל תושב המבקש להכניס פועלים פלשתינים לישוב מתבקש לקרא נוהל זה ולהבינו, ככלל כל נושא אישורי פועלים הנחיות , לווים , חריגים וכו' הינם מול הרבשצי"ם בלבד.
הכנסת פועלים ללא אישור ואי שמירה עליהם מהווה פגיעה חמורה בביטחון הישוב, המכניס פועלים ללא אישור או משאירם ללא שמירה ינקטו כנגדו צעדים וסנקציות עפ"י חוק.

אישורי כניסה

 • אין אישור להכנסת כל פועל, ללא תעודת זהות תקינה , כרטיס מגנטי תקף והיתר עבודה בתוקף, המונפק על ידי גורמי המנהל האזרחי ומנהלת התיאום והקישור.
  * לצורך קבלת הצעת מחיר ועבודות חד יומיות בלבד, תינתן אפשרות לכניסת פועלים, עם אישור בתוקף למקומות אחרים באישור הרבש"צ.
 • באחריות התושב למלא את הטפסים הנדרשים עבור הפועלים, להחתימם במוקד הישוב או לחילופין להוציא את האישורים בפועל במנהלת התיאום והקישור שנמצאת ליד הישוב אבני חפץ.

נוהל הכנסת פועלים לישוב

 • חנית רכבים פלשתינאים תתבצע אך ורק מחוץ לישוב
 • כל פועל בעת כניסתו לישוב יעבור בדיקה, תיבדק תעודת הזהות שלו, כרטיס מגנטי תקף ואישור עבודה בתוקף (בשער הישוב).
 • נקודת הקליטה לפועלים ולשחרורם תהיה אך ורק בשער הישוב עופרים / שער צפוני בית אריה.
 • במקום הכנסת הפועלים יבוצע הבידוק בצורה מאובטחת, ובנוכחות מאבטח והשומר על הפועלים.

שעות הכניסה והיציאה יהיו מוגדרות להלן :
ימים א-ה, בין השעות: 07:00-17:00
יום ו, בין השעות 07:00-15:00

 • בשעון חורף היציאה תוקדם בשעה
 • יתכנו שינויים ע״פ הנחיות הצבא הן מבחינת כניסת פועלים, שעות עבודה, ימי העבודה רמת והיקף האבטחה

חובת נוכחות השמירה על הפועלים היא מעת כניסת הפועלים בשער הישוב וליוויים לאתר העבודה, כל זמן העבודה באתר וביציאה מהאתר, התנועה בכניסה וביציאה תהיה ברכב ולא רגלית ולא תותר תנועת פועלים ברחבי הישוב. העברת פועלים מאתר לאתר מחייבת תיאום ואישור הרבש"צ.

 • ככלל לא תותר כניסת רכבים פלסטינאים לישוב.
 • לגבי הכנסת משאיות עם ציוד וחומרים, בתאום ובאישור הרבש"צ בלבד.

אבטחת פועלים

 • עד 2 פועלים – בגיר תושב הישוב .
 • 3 פועלים ומעלה – שומר חמוש בלבד.
 • ההנחייה חלה גם על נהגי ההסעות בישוב רק נהג חמוש יוכל להסיע/ללוות 3 פועלים ומעלה.
 • במידה ופריסת הפועלים הינה רחבה באופן שנוצרת תורפה ביטחונית, רשאי הרבש"צ להורות ולחייב את המעסיק בהצבת מאבטח נוסף.
  בכל מקרה יהיה שיקול דעת לרבש"צ לגבי מספר המאבטחים בכל אתר.
 • מפקח (תושב השומר על עד שני פועלים) חייב להיות במצב בריאותי תקין, דובר עברית, ומצויד במכשיר סלולארי נייד.
 • המאבטח חייב להיות בעל רישיון נשק תקין כחוק, ומצויד במכשיר סלולארי נייד.
 • מיקומו של המאבטח/ מפקח חייב להיות כשהוא נימצא בקשר עין עם הפועלים.


* באחריות הרבש"צ לבצע ביקורות ולהוסיף או להקל בהתאם לשיקולי הביטחון באתר. הרבש"צ ו/או המועצה המקומית יהא רשאי למנוע ממאבטח שלא עומד בהוראות הנ"ל לבצע אבטחת פועלים ביישוב, באופן זמני או קבוע, והתושב מתחייבים להחליפו במאבטח אחר.

שליטה ואחריות

 • באחריות הרבש"צ לבצע שליטה על כמות הפועלים בישוב
 • בשבתות בחגים ובמועדי ישראל לא תותר כניסת פלשתינאים לישוב
 • ניתן לאסור כניסת פועלים לפי הנחיית צה"ל/הרבש"צ

יש לממש הנחיות אלו במלואן!