רשימת מקלטים

טבלת מניפת מקלטים


​מקלטים ציבורים

מספור במפה​​גודל במ"ר​שם ומיקום​הערות
150רחוב הזית- שלב ג'משחקיה
        275רחוב דולב -שלב ג'מטווח
350חיבור לרחובות השקד וזית- שלב ב'חוג מוסיקה
450ליד רחוב חרצית- שלב ב'ריק
550רחוב תאנה – שלב א'חוג מוסיקה
650רחוב דבורנית – שלב א' מורחבוטרינר
750רחוב הערבה – שלב א' מורחבחוג אומנות
850רחוב העלה שלב א'ריק
950רחוב אחירותם – שלב א'בוטיק השקל
1050רחוב כרכום – שלב ד'מרכז זמר עברי
1150רחוב הזית – שלב ג'ריק

 

מקלטים בתוך מבנים ציבוריים

מספור במפה​​גודל במ"רשם ומיקום​​הערות
1210מועדון גיל הזהב 
1310מועדון נוער 
1410מועדון צופים 

 

מקלטים בבית הספר

מספור המפה​​גודל במ"ר​שם ומיקום​הערות
1566חטיבת בינים 
1632מבנה 3 כיתות 
1750מיבנה כיתות ד'-ה' 
1872כיתות א'-ג' 

 

מקלטים בגנים

מספור במפה​​גודל במ"ר​שם ומיקום​הערות
1937 מעון יום רחוב הזית – שלב ב' 
208 רחוב דולב – שלב ג'ריק
218+8 רחוב הגפן מול בית הספרשני גנים צמודים
228+8 רחוב האלה – שלב א' מורחבשני גנים צמודים
2310+16 רחוב חצב – שלב ד'שני גנים צמודים