בטחון וחירום

​מידע חיוני

 

מחלקת בטחון

שי יקר
קב"ט מועצה ומוס"ח
050-3889919
shay@beit-arye.co.il
מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700
ימים א-ה בין השעות 08:00-16:00
שםתפקידטלפוןדואל
אלעד לידוררבש"צ בית אריה08-6636806 | 054-2806804lelad@beit-arye.co.il
גדעון פרנקלרבש"צ עופרים08-6636806 | 050-3889904fgideon@beit-arye.co.il

חלקת הבטחון היישובית נועדה לספק מענה בטחוני לתושבים ולשפר את מערך הבטחון הישוב, תוך תיאום ושיתוף פעולה הדוקים בין כל גורמי הבטחון וההצלה הפועלים בישוב וסביב לו, כגון: צה"ל, משטרת ישראל, מד"א, כיבוי אש.
מחלקת הבטחון פועלים באמצעים שונים כדי להגביר את תחשובת הבטחון בקרב התושבים, לרבות מערכת מצלמות במעגל סגור במספר נקודות בישוב ורכבי בטחון המסיירים 24 שעות בתחומי הישוב.

אבטחה ובטיחות במוסדות חינוך

 • ביקורת נוהלי בטחון/בטיחות עפ"י חוזרי מנכ"ל משרד החינוך.
 • יישום תוכנית עבודה שנתית במוס"ח.
 • הפעלת מאבטחים במוס"ח בשעות הלימודים הפורמליות.
 • רענון נוהלי בטחון למאבטח במוס"ח.
 • טיפול במערכות המצוקה והאזעקה.
 • ביצוע מבדקי בטיחות בכל מוסדות החינוך במועצה עפ"י דרישת משרד החינוך, הפצת הנחיות בטיחות למנהלי מוסדות החינוך ומתן ייעוץ שוטף ומקצועי.
 • ביצוע תרגילים מכינים לתרחישים שונים בכל מוסדות החינוך במועצה.

מערך החירום (מל"ח)

תכנון, הפעלה וריכוז מערך מל"ח (משק לשעת חירום) ברשות והכנת גורמי הרשות לטיפול במצבי חירום, רענון וביקורות למחסני החירום, הכנת המקלטים הציבוריים וחלוקתם, הכנת משק המים לשעת חירום ועוד.
במסגרת זו עומדים לרשות המועצה גנרטורים, מיכלי מים, ערכות תאורה, טרקטור, עגלת חפ"ק, ציוד עזרה ראשונה ועוד.
בשעת ארוע חירום, המועצה פותחת מרכז הפעלה המפעיל את כלל גורמי החירום והבטחון בעת ארוע חריג.
במקרה של קליטת אוכלוסיה ממוקדי ארועי חירום בארץ, המועצה ערוכה לקליטת אוכלוסיה.
הכנת צוותי חירום יישוביים (צח"י) בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים ופיקוד העורף.

משמר אזרחי ושיטור קהילתי

 • הפעלת ניידת שיטור קהילתית.
 • הפעלת מתנדבים במסגרת משמר אזרחי העוזרים לשמור על הסדר הציבורי והגברת הבטחון בישוב.
 • קיום מפגשים ודיונים בהתאם להערכת מצב.
 • חיזוק הקשר ושיתוף הפעולה עם תחנת בנימין.

מד"א וכיבוי אש

 • נקודת הזנקה של מד"א פועלת כיום במשמרת צהריים ולילה.
 • קורסים ורענונים של מתנדבי מד"א בישוב.
 • קשר עם מד"א - תרגול צוותי רפואת חירום.
 • בישוב ישנה כבאית חדשה מסוג "רותם" - הפעלת הכבאית על בסיס מתנדבים.

כיתת כוננות

 • גיוס מתנדבים.
 • אימון באש ובאימונים צה"ליים.
 • תרגולים בישוב.
 • אבזור הלוחמים בציוד הכוננות בשיתוף עם פיקוד העורף.