טפסים גזברות וגביה

טפסים ומסמכים

טופסמסנן
אישור לחיוב חשבון
בקשה לבוררות מד מים
בקשה להנחה בארנונה לחד הורית כולל הנחיות
בקשה להנחה מארנונה - נזקק
בקשה לפטור מתשלום ארנונה בגין נכס ריק
בקשה לקבלת הנחה בארנונה מטעמי הכנסה
הוראת קבע בכרטיס אשראי
הנחיות למילוי טופס בקשה לוועדת הנחות מארנונה
טופס החלפת משלמים
טופס עדכון פרטי צרכן מים