מידע ופרסומים

מסמךמסנן
הנחות בארנונה
טבלת הנחות בארנונה 2021
סקר נכסים - הבהרות
סקר נכסים - שאלות ותשובות
עדכון בנושא ארנונה וסקר נכסים