גזברות וגביה

אריה אשכנזי
גזבר המועצה
08-6256545
08-9127010
מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700
ימים ב'-ד' בין השעות 08:00-12:00 | מענה טלפוני: ימים שני ורביעי בין השעות 10:00-13:00 ובימי שלישי בין השעות 13:00-15:00
שםתפקידטלפוןדואל
דניאלה עובדיהמזכירת המחלקה08-6256545 | 050-3889918odaniela@beit-arye.co.il
שרית כהןגביה08-6256549csarit@beit-arye.co.il
אירוס יעקוביגביה08-6256537yirus@beit-arye.co.il
רונית קלברסמנהלת חשבונות08-6256547kronit@beit-arye.co.il
אירית איבגימנהלת רכש08-6256548iirit@beit-arye.co.il

 

גזברות

תפקידי המחלקה

אחריות ניהול קופת המועצה, ביצוע, קיום ושימור המדיניות הכספית של המועצה בהתאם להנחיות משרד הפנים ובהתאם להתחייבות המועצה בשמירה על תקציב מאוזן.

תחומי אחריות של המחלקה

המחלקה אחראית על היחידות המקצועיות בתחום הכספים, החשבונאות והתקציבים, כך שיהיה באפשרותה לספק למחלקות המועצה שרותי ידע ומידע כלכליים ומקצועיים, אשר יהווה בסיס לקבלת החלטות.

בתחום אחריותה

ניהול תקציב שוטף ובלתי רגיל, גבייה, שכר, הנהלת חשבונות, ביטוח, רכש,.
ועדת מכרזים , ועדת תמיכות, ועדת הנחות.
פיתוח כלכלי של המועצה, הגדלת הכנסות ומקורות תקציב נוספים, התייעלות כלכלית.

גביה

תפקידי המחלקה

 • מיסי ארנונה, מים ואגרת שמירה.
 • היטלי סלילה, תיעול, אגרות בניה ואגרות מבני ציבור.
 • שכר לימוד גני ילדים, מעון והסעות.
 • תשלומים לחוגים.
 • דוחות חניה, פחי אשפה וקנסות.
 • הפעלת אכיפה.

הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי המועצה על פי חוק. הארנונה הכללית מוטלת על ה"מחזיק" בנכס. ה"מחזיק" הוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס ויכול שיהא, בעל הנכס, שוכר הנכס, בעל הזיקה הקרובה הוא בעל הנכס.
מועצת המועצה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה, ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה, המותקנות מידי שנה.
מסי המועצה וההיטלים משמשים למטרות התפעול השוטף של המועצה.

תחומי פעילות הגבייה

 • עדכון הנתונים במקרי חילופי מחזיקים בנכס.
 • הנפקת אישורים לטאבו המעידים שהכנס הנו נקי מחובות.
 • טיפול בבקשות לחיבור מים בבתים חדשים.
 • עדכון נתונים המשפיעים על גובה חיובי המים והארנונה - גודל נכס, הקצבה לגינה, מספר נפשות לצרכי חיוב מים, סיווג נכסים לפי שימוש, מועדי תחילת שימוש בנכס, הפסקת שימוש בנכס ועוד
 • עדכון הנחות בארנונה על פי קריטריונים שנקבעו ולזכאים בתחומים אחרים.
 • התראה לפני אכיפה וגביית חובות.   

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות עוסקת במגוון נושאים הקשורים בניהול כספים ורישום תנועות המועצה

המחלקה עוסקת ב:

 • קיום תקשורת עם ספקים, רישום החשבוניות, בדיקת החוקיות של הספק והחשבונית, בירורים ועוד
 • רישומים חשבונאים, הכנת ניירות עבודה לדוח הכספי השנתי
 • ביצוע, מעקב של בדיקת, רישום החוזה, ורישום התקציב הבלתי רגיל
 • קשר עם מוסדות הממשלה השונים - מס הכנסה, ביטוח לאומי וכו`
 • תקשורת מול אגפי המועצה בנושאים תקציבים וחשבונאיים
 • מדור שכר - הכנת השכר ומשכורות לעובדי המועצה
 • מעקב על הבנקים ופיקוח הלוואות.

רכש

מחלקת רכש ותפעול מספקת את משאבים הדרושים לצורך ביצוע תפקידם של עובדי המועצה - רכישת ציוד משרדי, ציוד כללי, עבודות דפוס ועוד  מרכז את כל נושא אינוונטר ומחסן המועצה

תפקידי המחלקה

 • רכישת ציוד לכל מחלקות המועצה.
 • rכישת ציוד למוסדות החינוך.
 • ריכוז ועדת רכש.
 • בקשת הצעות מחיר.
 • עריכת טבלאות להשוואת מחירים.