המחלקה לשירותים חברתיים

גלית בודנשטיין
מנהלת המחלקה
08-6256539
08-9340972
מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700
ימים א-ה בין השעות 08:00-16:00
שםתפקידטלפוןדואל
נעמי אוחנהפקידת זכאות08-6256539oneomi@beit-arye.co.il
שני ביביעובדת סוציאלית08-6256531bshani@beit-arye.co.il
ריקי גרינברגרעובדת סוציאלית08-6256554griki@beit-arye.co.il

המחלקה לשירותים חברתיים עוסקת במכלול השירותים לפרט, למשפחה ולקהילה ופועלת להשגת מטרות ויעדים בטיפול באוכלוסיה זו עפ"י חוקי המדינה ומדיניות משרד הרווחה.
הסיוע הניתן הינו טיפולי, תמיכתי ותיווכי, וכולל מתן שירותים שבעיקרם ניתנים כשירותים בעין. השירות מכוון להביא לשיפור במצבו של הפונה, לסייע לו להחלץ מהמצוקה ולעודד השתלבות בחברה.

השירותים הניתנים מקיפים את כל שכבות האוכלוסייה לפי חתכי גיל, מאפיינים מרכזיים וצרכים כמו: זקנים, פרט ומשפחה, ילדים ונוער, פיגור, שיקום, אלימות במשפחה ועוד.

במסגרת השירותים, המחלקה לשירותים חברתיים מאתרת אוכלוסיות בסיכון ומטפלת בהן בשיתוף עם גורמים שונים בקהילה, תוך הפעלת תוכניות פרטניות, קבוצתיות וקהילתיות.

השירות מחוייב בסודיות כלפי הפונה.