יחידות המועצה

כתובת המועצה: מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700
שעות פעילות: ימים א-ה בין השעות 08:00-16:00
מוקד עירוני - שעות פעילות: 07:30-15:30
וטרינרית המועצה - שעות פעילות: ימי שישי בין 08:00-12:00 וימי ראשון 08:30-10:30

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

מחלקה / יחידהשםתפקידדואלטלפוןפקסכתובתקבלת קהלכפתור לפרטים נוספים
לשכת ראש המועצהיהודה אלבויםראש המועצה08-625655608-9127020מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700ימים א-ה בין השעות 08:00-16:00פתח מידע נוסףלשכת ראש המועצה08-6256556
טלפון
08-6256556
פקס
08-9127020
כתובת
מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700
קבלת קהל
ימים א-ה בין השעות 08:00-16:00
מנכ"ל המועצהשלומי לנגרמנכ"ל המועצה08-625655508-9127020מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700ימים א-ה בין השעות 08:00-16:00פתח מידע נוסףמנכ"ל המועצה08-6256555
טלפון
08-6256555
פקס
08-9127020
כתובת
מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700
קבלת קהל
ימים א-ה בין השעות 08:00-16:00
מנכ"ל המועצהמרב לוימנהלת לשכה08-625655508-9127020  פתח מידע נוסףמנכ"ל המועצה08-6256555
טלפון
08-6256555
פקס
08-9127020
גזברות וגביהאריה אשכנזיגזבר המועצה08-625654508-9127010מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700ימים ב'-ד' בין השעות 08:00-12:00 | מענה טלפוני: ימים שני ורביעי בין השעות 10:00-13:00 ובימי שלישי בין השעות 13:00-15:00פתח מידע נוסףגזברות וגביה08-6256545
טלפון
08-6256545
פקס
08-9127010
כתובת
מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700
קבלת קהל
ימים ב'-ד' בין השעות 08:00-12:00 | מענה טלפוני: ימים שני ורביעי בין השעות 10:00-13:00 ובימי שלישי בין השעות 13:00-15:00
גזברות וגביהדניאלה עובדיהמזכירת המחלקה08-6256545 | 050-388991808-9127010  פתח מידע נוסףגזברות וגביה08-6256545 | 050-3889918
טלפון
08-6256545 | 050-3889918
פקס
08-9127010
גזברות וגביהשרית כהןגביה08-625654908-9127010  פתח מידע נוסףגזברות וגביה08-6256549
טלפון
08-6256549
פקס
08-9127010
גזברות וגביהאירוס יעקוביגביה08-625653708-9127010  פתח מידע נוסףגזברות וגביה08-6256537
טלפון
08-6256537
פקס
08-9127010
גזברות וגביהרונית קלברסמנהלת חשבונות08-625654708-9127020  פתח מידע נוסףגזברות וגביה08-6256547
טלפון
08-6256547
פקס
08-9127020
גזברות וגביהאירית איבגימנהלת רכש08-625654808-9127020  פתח מידע נוסףגזברות וגביה08-6256548
טלפון
08-6256548
פקס
08-9127020
מחלקת חינוךמירב הראלמנהלת המחלקה08-625654008-9127030מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700ימים ב'-ד' בין השעות 08:00-12:00 | מענה טלפוני: ימים א'-ה' בין השעות 10:00-13:00פתח מידע נוסףמחלקת חינוך08-6256540
טלפון
08-6256540
פקס
08-9127030
כתובת
מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700
קבלת קהל
ימים ב'-ד' בין השעות 08:00-12:00 | מענה טלפוני: ימים א'-ה' בין השעות 10:00-13:00
מחלקת חינוךנירה רזמזכירת המחלקה08-625654008-9127030  פתח מידע נוסףמחלקת חינוך08-6256540
טלפון
08-6256540
פקס
08-9127030
מחלקת חינוךאושרה קופלקצינת ביקור סדיר08-625655208-9127030  פתח מידע נוסףמחלקת חינוך08-6256552
טלפון
08-6256552
פקס
08-9127030
מחלקת חינוךאילנה היקמןרכזת היסעים08-6256559 | 052-540098808-9127030  פתח מידע נוסףמחלקת חינוך08-6256559 | 052-5400988
טלפון
08-6256559 | 052-5400988
פקס
08-9127030
המחלקה לשירותים חברתייםגלית בודנשטייןמנהלת המחלקה08-625653908-9340972מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700ימים א-ה בין השעות 08:00-16:00פתח מידע נוסףהמחלקה לשירותים חברתיים08-6256539
טלפון
08-6256539
פקס
08-9340972
כתובת
מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700
קבלת קהל
ימים א-ה בין השעות 08:00-16:00
המחלקה לשירותים חברתייםנעמי אוחנהפקידת זכאות08-625653908-9340972  פתח מידע נוסףהמחלקה לשירותים חברתיים08-6256539
טלפון
08-6256539
פקס
08-9340972
המחלקה לשירותים חברתייםשני ביביעובדת סוציאלית08-625653108-9340972  פתח מידע נוסףהמחלקה לשירותים חברתיים08-6256531
טלפון
08-6256531
פקס
08-9340972
המחלקה לשירותים חברתייםריקי גרינברגרעובדת סוציאלית08-625655408-9340972  פתח מידע נוסףהמחלקה לשירותים חברתיים08-6256554
טלפון
08-6256554
פקס
08-9340972
מחלקת בטחוןשי יקרקב"ט מועצה ומוס"ח050-388991908-6761747מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700ימים א-ה בין השעות 08:00-16:00פתח מידע נוסףמחלקת בטחון050-3889919
טלפון
050-3889919
פקס
08-6761747
כתובת
מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700
קבלת קהל
ימים א-ה בין השעות 08:00-16:00
מחלקת בטחוןאלעד לידוררבש"צ בית אריה08-6636806 | 054-280680408-6761747  פתח מידע נוסףמחלקת בטחון08-6636806 | 054-2806804
טלפון
08-6636806 | 054-2806804
פקס
08-6761747
מחלקת בטחוןגדעון פרנקלרבש"צ עופרים08-6636806 | 050-388990408-6761747  פתח מידע נוסףמחלקת בטחון08-6636806 | 050-3889904
טלפון
08-6636806 | 050-3889904
פקס
08-6761747
מוקד עירונירונית ישרמנהלת מוקד עירוני08-6256551 | 050-2146062 מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700ימים א-ה בין השעות 08:00-16:00פתח מידע נוסףמוקד עירוני08-6256551 | 050-2146062
טלפון
08-6256551 | 050-2146062
כתובת
מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700
קבלת קהל
ימים א-ה בין השעות 08:00-16:00
מחלקת הנדסהיהונתן כתבןמהנדס המועצה08-625654108-9127008מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700ימים א-ה בין השעות 08:00-16:00פתח מידע נוסףמחלקת הנדסה08-6256541
טלפון
08-6256541
פקס
08-9127008
כתובת
מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700
קבלת קהל
ימים א-ה בין השעות 08:00-16:00
מחלקת הנדסהרות שרעבימזכירת המחלקה08-625654108-9127020  פתח מידע נוסףמחלקת הנדסה08-6256541
טלפון
08-6256541
פקס
08-9127020
מחלקת תרבות, פנאי וספורטיואב שנימנהל הקאנטרי08-9749520 |052-8235487 מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700ימים א-ה בין השעות 08:00-16:00פתח מידע נוסףמחלקת תרבות, פנאי וספורט08-9749520 |052-8235487
טלפון
08-9749520 |052-8235487
כתובת
מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700
קבלת קהל
ימים א-ה בין השעות 08:00-16:00
מבקר המועצה והממונה על פניות הציבורעודד שגבמבקר המועצה08-6256558 מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700ימים א-ה בין השעות 08:00-16:00פתח מידע נוסףמבקר המועצה והממונה על פניות הציבור08-6256558
טלפון
08-6256558
כתובת
מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700
קבלת קהל
ימים א-ה בין השעות 08:00-16:00
יחידת נועראורנה ספירמנהלת יחידת נוער08-6256557 | 050-3889908 מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700ימים א-ה בין השעות 08:00-16:00פתח מידע נוסףיחידת נוער08-6256557 | 050-3889908
טלפון
08-6256557 | 050-3889908
כתובת
מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700
קבלת קהל
ימים א-ה בין השעות 08:00-16:00
יחידה וטירנריתד"ר שני אבןוטרינרית המועצה054-7808363 מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700ימי ראשון 08:30-10:30 | ימי שישי 08:00-12:00פתח מידע נוסףיחידה וטירנרית054-7808363
טלפון
054-7808363
כתובת
מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700
קבלת קהל
ימי ראשון 08:30-10:30 | ימי שישי 08:00-12:00
רישוי עסקיםדניאלה עובדיהאחראית רישוי עסקים ואיכה"ס08-625654508-9127020מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700ימים א-ה בין השעות 08:00-16:00פתח מידע נוסףרישוי עסקים08-6256545
טלפון
08-6256545
פקס
08-9127020
כתובת
מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700
קבלת קהל
ימים א-ה בין השעות 08:00-16:00
אחזקהמשה הללמנהל מח' שפ"ע08-6256551 | 050-388991208-9127020מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700ימים א-ה בין השעות 08:00-16:00פתח מידע נוסףאחזקה08-6256551 | 050-3889912
טלפון
08-6256551 | 050-3889912
פקס
08-9127020
כתובת
מועצה מקומית בית אריה-עופרים, 7194700
קבלת קהל
ימים א-ה בין השעות 08:00-16:00
מחלקת חינוךאן הדרמנהלת שפ"ח 08-9287508   פתח מידע נוסףמחלקת חינוך08-9287508
טלפון
08-9287508
מחלקת חינוךאורית בן-אבי הרשקופסיכולוגית    פתח מידע נוסףמחלקת חינוך
מחלקת חינוךאורנה ספירמנהלת התחום של החינוך הבלתי פורמלי08-62526557   פתח מידע נוסףמחלקת חינוך08-62526557
טלפון
08-62526557
מחלקת הנדסהתמיר אהרוןבודק תוכניות08-6256543   פתח מידע נוסףמחלקת הנדסה08-6256543
טלפון
08-6256543
משאבי אנוש ושכראמירה יצחקמנהלת מש"א ושכר08-6256546   פתח מידע נוסףמשאבי אנוש ושכר08-6256546
טלפון
08-6256546
מחלקת הנדסהניסים גואטהמפקח בניה050-6798655 | 08-6256544    פתח מידע נוסףמחלקת הנדסה050-6798655 | 08-6256544
טלפון
050-6798655 | 08-6256544
מוקד עירונירענן לויפקח עירוני050-3889920   פתח מידע נוסףמוקד עירוני050-3889920
טלפון
050-3889920
מחלקת תרבות, פנאי וספורטעינת קלימיאןמזכירת הקאנטרי08-9749520    פתח מידע נוסףמחלקת תרבות, פנאי וספורט08-9749520
טלפון
08-9749520