ועדות המועצה

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

ועדהיו"ר הועדהפרוטקולים והחלטותחברי הועדהכפתור לפרטים נוספים
דירקטוריון החברה לפיתוחיהודה אלבוים, ראש המועצה 
 • גיל-עד ארד
 • אושרית טולצ'יס
 • דניאל ברקו
 • יניב זהבי
 • איילת זילברשטיין
פתח מידע נוסףדירקטוריון החברה לפיתוחיהודה אלבוים, ראש המועצה
חברי הועדה
 • גיל-עד ארד
 • אושרית טולצ'יס
 • דניאל ברקו
 • יניב זהבי
 • איילת זילברשטיין
הועדה למאבק בנגע הסמים המסוכניםטל חג'בי 
 • שי אדרי
 • אבי צור
 • יהב באש
פתח מידע נוסףהועדה למאבק בנגע הסמים המסוכניםטל חג'בי
חברי הועדה
 • שי אדרי
 • אבי צור
 • יהב באש
ועדה לאיכות הסביבהגיל-עד ארד 
 • אבי צור
 • יחיאל פלד
 • רון לובה
 • דניאלה עובדיה
פתח מידע נוסףועדה לאיכות הסביבהגיל-עד ארד
חברי הועדה
 • אבי צור
 • יחיאל פלד
 • רון לובה
 • דניאלה עובדיה
ועדה לבנין עריםיהודה אלבוים 
 • כל חברי המליאה
פתח מידע נוסףועדה לבנין עריםיהודה אלבוים
חברי הועדה
 • כל חברי המליאה
ועדה להארכת שירות  
 • גזבר המועצה
 • מנכ"ל המועצה
 • יועמ"ש
פתח מידע נוסףועדה להארכת שירות
חברי הועדה
 • גזבר המועצה
 • מנכ"ל המועצה
 • יועמ"ש
ועדה מקומית לתכנון ובניה לחץ כאן פתח מידע נוסףועדה מקומית לתכנון ובניה
ועדת בחינה  
 • שמחה קופל
 • צחי שגב
 • אייל שוורץ
פתח מידע נוסףועדת בחינה
חברי הועדה
 • שמחה קופל
 • צחי שגב
 • אייל שוורץ
ועדת בטיחות ותמרוררון לובה 
 • קב"ט מוס"ח- יו"ר
 • מהנדס המועצה
 • שוש רגב
פתח מידע נוסףועדת בטיחות ותמרוררון לובה
חברי הועדה
 • קב"ט מוס"ח- יו"ר
 • מהנדס המועצה
 • שוש רגב
ועדת ביקורתאושרית טולצ'יסלחץ כאן
 • טל חג'בי
 • רון לובה
פתח מידע נוסףועדת ביקורתאושרית טולצ'יס
חברי הועדה
 • טל חג'בי
 • רון לובה
ועדת הנהלהיהודה אלבוים 
 • שי אדרי
 • גיל-עד ארד
 • יחיאל פלד
 • רון לובה
פתח מידע נוסףועדת הנהלהיהודה אלבוים
חברי הועדה
 • שי אדרי
 • גיל-עד ארד
 • יחיאל פלד
 • רון לובה
ועדת הנחות בארנונהשי אדרי 
 • רון לובה
 • גזבר מועצה
 • מנהלת המח' לש"ח
 • יועמ"ש
פתח מידע נוסףועדת הנחות בארנונהשי אדרי
חברי הועדה
 • רון לובה
 • גזבר מועצה
 • מנהלת המח' לש"ח
 • יועמ"ש
ועדת הנצחהיהודה אלבוים 
 • כל חברי המליאה
פתח מידע נוסףועדת הנצחהיהודה אלבוים
חברי הועדה
 • כל חברי המליאה
ועדת הנצחה לנפגעי פעולות איבה וטרוריחיאל פלד 
 • רמי מימון, נציג ציבור
 • בת-אל בסה, נציגת המשפחות
פתח מידע נוסףועדת הנצחה לנפגעי פעולות איבה וטרוריחיאל פלד
חברי הועדה
 • רמי מימון, נציג ציבור
 • בת-אל בסה, נציגת המשפחות
ועדת הקצאות  
 • מנכ"ל מועצה
 • גזבר מועצה
 • מהנדס מועצה
 • רכזת נגישות
 • יועמ"ש
פתח מידע נוסףועדת הקצאות
חברי הועדה
 • מנכ"ל מועצה
 • גזבר מועצה
 • מהנדס מועצה
 • רכזת נגישות
 • יועמ"ש
ועדת התקשרויות לחץ כאן
 • מנכ"ל המועצה
 • גזבר המועצה
 • יועמ"ש
פתח מידע נוסףועדת התקשרויות
חברי הועדה
 • מנכ"ל המועצה
 • גזבר המועצה
 • יועמ"ש
ועדת חינוךרון לובה 
 • מנהלת מח' חינוך
 • גיל-עד ארד
 • אבי צור
 • אבי זיו
 • אושרית טולצ'יס
פתח מידע נוסףועדת חינוךרון לובה
חברי הועדה
 • מנהלת מח' חינוך
 • גיל-עד ארד
 • אבי צור
 • אבי זיו
 • אושרית טולצ'יס
ועדת מכרזיםיחיאל פלדלחץ כאן
 • גיל-עד ארד
 • אבי צור
 • גזבר המועצה
 • יועמ"ש
פתח מידע נוסףועדת מכרזיםיחיאל פלד
חברי הועדה
 • גיל-עד ארד
 • אבי צור
 • גזבר המועצה
 • יועמ"ש
ועדת מל"חיהודה אלבוים 
 • ירון קורן
פתח מידע נוסףועדת מל"חיהודה אלבוים
חברי הועדה
 • ירון קורן
ועדת משנה לועדת הקצאותיחיאל פלד 
 • רמי מימון- נציג ציבור
 • בת-אל בסה- נציגת משפחות
פתח מידע נוסףועדת משנה לועדת הקצאותיחיאל פלד
חברי הועדה
 • רמי מימון- נציג ציבור
 • בת-אל בסה- נציגת משפחות
ועדת נוי ושימור   פתח מידע נוסףועדת נוי ושימור
ועדת נזיקיןמבקר המועצה 
 • מנכ"ל המועצה
 • גזבר המועצה
 • נציג סוכנות הביטוח
פתח מידע נוסףועדת נזיקיןמבקר המועצה
חברי הועדה
 • מנכ"ל המועצה
 • גזבר המועצה
 • נציג סוכנות הביטוח
ועדת ערר בארנונהעו"ד דימה בקלניקלחץ כאן
 • רמי מימון, נציג ציבור
 • יאיר שלום רפאל, נציג ציבור
פתח מידע נוסףועדת ערר בארנונהעו"ד דימה בקלניק
חברי הועדה
 • רמי מימון, נציג ציבור
 • יאיר שלום רפאל, נציג ציבור
ועדת רכש ובלאי  
 • גזברית מועצה
 • מנכ"ל מועצה
 • יועמ"ש
פתח מידע נוסףועדת רכש ובלאי
חברי הועדה
 • גזברית מועצה
 • מנכ"ל מועצה
 • יועמ"ש
ועדת שמות לרחובותשי אדרי 
 • גיל-עד ארד
 • אבי צור
 • רון לובה
 • יחיאל פלד
פתח מידע נוסףועדת שמות לרחובותשי אדרי
חברי הועדה
 • גיל-עד ארד
 • אבי צור
 • רון לובה
 • יחיאל פלד
ועדת תמיכותרון לובהלחץ כאן
 • גזבר המועצה
 • מנהלת מח' החינוך
פתח מידע נוסףועדת תמיכותרון לובה
חברי הועדה
 • גזבר המועצה
 • מנהלת מח' החינוך
ועדת תרבות, נוער וספורטשי אדרי 
 • מנהל מח' תרבות פנאי וספורט
 • מנהלת יח' נוער
 • גיל-עד ארד
 • יחיאל פלד
 • אבי צור
 • טל חג'בי
פתח מידע נוסףועדת תרבות, נוער וספורטשי אדרי
חברי הועדה
 • מנהל מח' תרבות פנאי וספורט
 • מנהלת יח' נוער
 • גיל-עד ארד
 • יחיאל פלד
 • אבי צור
 • טל חג'בי
פורום בטחוןירון קורן 
 • רון לובה
 • שלומי וקנין (ק. משטרה)
 • אורי בוטה (ק. משטרה)
 • אליקו לוי
 • שי יקר
 • אלעד לידור
 • גדעון פרנקל
פתח מידע נוסףפורום בטחוןירון קורן
חברי הועדה
 • רון לובה
 • שלומי וקנין (ק. משטרה)
 • אורי בוטה (ק. משטרה)
 • אליקו לוי
 • שי יקר
 • אלעד לידור
 • גדעון פרנקל