פעילות המועצה

מועצה מקומית בית אריה עופרים מתחייבת לשפר את איכות השירות לתושב ולתת מענה לכל פניה של תושבי המועצה בנושאים החיוניים לאיכות חיינו כאן.