ישיבות מועצה

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

תאריךפרוטוקולשידור וידאו
05/05/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 27 2021פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 27
03/03/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 26 2021פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 26
03/02/2021
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 25 2021פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 25
29/12/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 29.12.20 2020פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 29.12.20
02/12/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 24 2020פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 24
04/11/2020
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 23 2020פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 23
15/10/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 15.10.20 2020פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 15.10.20
15/10/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 22 2020פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 22
02/09/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 21 2020פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 21
07/08/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 27.8.20 2020פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 27.8.20
05/08/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 20  2020פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 20 
29/06/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 19 2020פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 19
10/06/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 18 2020פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 18
10/06/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 10.6.20 2020פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 10.6.20
23/02/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 16 2020פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 16
23/02/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 23.2.20 2020פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 23.2.20
05/02/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 15 2020פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 15
05/02/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 5.2.20 2020פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 5.2.20
28/01/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 28.1.20 2020פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 28.1.20
12/01/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 14 2020פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 14
12/01/2020
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 12.1.20 2020פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 12.1.20
25/12/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 13 2019פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 13
25/12/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 25.12.2019 - נושא: תקציב 2019פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 25.12.2019 - נושא: תקציב
10/11/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 12 2019פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 12
02/10/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 11 2019פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 11
04/09/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 10 2019פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 10
04/09/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 4.9.2019 2019פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 4.9.2019
20/08/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 9 2019פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 9
22/07/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 22.7.2019 - תקציב 2019 2019פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 22.7.2019 - תקציב 2019
09/07/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 9.7.2019 2019פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 9.7.2019
03/07/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 8 2019פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 8
05/06/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 7 2019פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 7
05/06/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 5.6.2019 - צו ארנונה 2019פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 5.6.2019 - צו ארנונה
22/05/2019
פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין-22.5.19-תקציב 2019 2019פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין-22.5.19-תקציב 2019
03/04/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 6 2019פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 6
06/03/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 5 2019פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 5
14/02/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 14.2.2019 2019פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 14.2.2019
06/02/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 4 2019פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 4
16/01/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 16.1.2019 2019פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 16.1.2019
02/01/2019
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 3 2019פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 3
31/12/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 31/12/2018 2018פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 31/12/2018
05/12/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 2 2018פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 2
15/11/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 1 2018פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 1
07/10/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 54 2018פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 54
02/09/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 53 2018פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 53
02/09/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 53 - הרשאה משרד התחבורה 2018פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 53 - הרשאה משרד התחבורה
05/08/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 52 2018פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 52
05/08/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 52 - טבלת העברות מסעיף לסעיף ושינויים 2018פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 52 - טבלת העברות מסעיף לסעיף ושינויים
05/08/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 52 - תיקון טעות סופר בפרוטוקול 2018פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 52 - תיקון טעות סופר בפרוטוקול
18/07/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 18/07/2018 2018פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 18/07/2018
06/06/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 6.6.2018 2018פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 6.6.2018
06/06/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 6.6.2018 - פיתוח אולם כדורסל 2018פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 6.6.2018 - פיתוח אולם כדורסל
03/06/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 51 2018פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 51
06/05/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 50 2018פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 50
17/04/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 17.4.2018 2018פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 17.4.2018
09/04/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 49 2018פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 49
09/04/2018
פרוטוקול מליאה מספר 49 - העברות מסעיף לסעיף תקציב 2018 2018פרוטוקול מליאה מספר 49 - העברות מסעיף לסעיף תקציב 2018
04/03/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 48 2018פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 48
04/03/2018
פרוטוקול מליאה מספר 48 - מינוי רשות תמרור 2018פרוטוקול מליאה מספר 48 - מינוי רשות תמרור
04/02/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 47 2018פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 47
04/02/2018
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 47 2018פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 47
04/02/2018
פרוטוקול מליאה מספר 47 - הסכם עם המשרד לשיוויון חברתי 2018פרוטוקול מליאה מספר 47 - הסכם עם המשרד לשיוויון חברתי
25/12/2017
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 46 2017פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 46
25/12/2017
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 25.12.2017 2017פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 25.12.2017
25/12/2017
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 25.12.2017 - תקציב לשנת 2018 2017פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 25.12.2017 - תקציב לשנת 2018
19/11/2017
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 45 2017פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 45
15/10/2017
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 44 2017פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 44
03/09/2017
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 43 2017פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 43
06/08/2017
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 42 2017פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 42
02/07/2017
פרוטקול ישיבת מליאה מס' 41 2017פרוטקול ישיבת מליאה מס' 41
04/06/2017
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 40 2017פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 40
07/05/2017
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 39 2017פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 39
02/04/2017
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 38 2017פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 38
05/03/2017
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 37 2017פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 37
05/02/2017
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 36 2017פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 36
05/02/2017
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 5.2.2017 2017פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 5.2.2017
13/12/2016
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 35 2016פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 35
06/11/2016
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 34 2016פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 34
29/09/2016
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 33 2016פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 33
04/09/2016
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 4.9.2016 2016פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 4.9.2016
07/08/2016
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 32 2016פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 32
26/06/2016
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 31 2016פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 31
13/06/2016
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 30 2016פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 30
01/05/2016
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 29 2016פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 29
03/04/2016
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 28 2016פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 28
08/03/2016
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 27 - החלטות 2016פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 27 - החלטות
08/03/2016
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 27 2016פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 27
07/02/2016
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 26 2016פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 26
07/02/2016
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המנין מיום 7.2.2016 2016פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המנין מיום 7.2.2016
17/01/2016
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המנין מיום 17.1.2016 - תקציב וצו ארנונה 2016פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המנין מיום 17.1.2016 - תקציב וצו ארנונה
03/01/2016
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 25 2016פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 25
27/12/2015
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 27.12.2015 2015פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 27.12.2015
06/12/2015
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 24 2015פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 24
06/12/2015
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 6.12.2015 2015פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 6.12.2015
02/11/2015
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 2.11.2015 2015פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 2.11.2015
19/10/2015
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 9.10.2015 2015פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 9.10.2015
15/10/2015
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 23 2015פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 23
06/09/2015
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 22 2015פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 22
05/07/2015
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 21 2015פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 21
05/07/2015
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 21  - נייר עבודה לדיון בתעריפי ארנונה 2015פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 21  - נייר עבודה לדיון בתעריפי ארנונה
07/06/2015
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 20 2015פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 20
05/05/2015
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 19 2015פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 19
03/05/2015
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 18 2015פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 18
03/05/2015
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 3.5.2015 2015פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 3.5.2015
03/05/2015
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 3.5.2015 - תקציב 2015 2015פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 3.5.2015 - תקציב 2015
03/05/2015
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 3.5.2015 - ריכוז כח אדם 2015 2015פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 3.5.2015 - ריכוז כח אדם 2015
01/04/2015
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 17 2015פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 17
01/03/2015
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 16 2015פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 16
04/02/2015
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 15 2015פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 15
05/01/2015
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 14 2015פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 14