מבנה ארגוני

מבנה ארגוני
 • ראש המועצה
  • מנכ"ל המועצה
   • תובע עירוני
   • חברה לפיתוח
   • מנהלת לשכה, יועצת מעמד האישה, ממונה על חופש המידע
   • יועמ"ש (חיצוני)
   • חינוך
    • שפ"ח
    • יחידת נוער
    • צעירים
    • מצילה
    • קב"ס
    • הסעים
    • מוסדות חינוך
    • ספריה
    • ממונה לטיפול בהטרדה מינית
   • גזברות
    • שכר
    • רכש ומחסנים
    • ארנונה
    • גביה
    • הנה"ח
    • אבטחת מידע
    • ארכיון
   • שירותים חברתיים
    • משפחה
    • נוער
    • אזרח ותיק
    • פקיד סעד לסדרי דין
    • פקיד סעד תיק נוער
    • מועדונית
    • פקידת זכאות
    • מתנדבים
   • הנדסה
    • ועדת תכנון ובניה
    • בטיחות
    • נגישות
    • ניהול פרויקטים
    • ועדת רישוי
    • בודק תוכניות
    • פקח בניה
   • בטחון
    • קב"ט
    • מוס"ח
    • רבש"צים
    • אבטחה
    • מוקד בטחוני
    • מתנדבי חירום ובטחון
   • שפ"ע
    • אחזקה
    • ניקיון
    • גינון
    • חשמל
    • מים
    • ביוב
    • תחזוקת מבני ציבור
    • ציבור ומוס"ח
   • מוקד מוניציפאלי
    • פיקוח עירוני
   • איכות הסביבה
   • דת
   • ווטרינר
   • משאבי אנוש
   • רישוי עסקים
   • תרבות פנאי וספורט
    • אירועים
    • טקסים ישוביים
    • חוגים
    • ספורט
    • קאנטרי
    • ספריה
    • מתנדבים