תקציב ודוחות כספיים

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

סוג מסמךשנהצו / דו"ח
דוחות כספיים2021תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2019דוחות כספיים2021
דוחות כספיים2020דוח כספי שנת 2020 רבעון 1דוחות כספיים2020
דוחות כספיים2020דוח כספי שנת 2020 רבעון 2דוחות כספיים2020
דוחות כספיים2020דוח כספי שנת 2020 רבעון 4דוחות כספיים2020
תקציב2019תקציב המועצה לשנת 2019תקציב2019
דוחות כספיים2019דוח כספי שנת 2019 רבעון 1דוחות כספיים2019
דוחות כספיים2019דוח כספי שנת 2019 רבעון 2דוחות כספיים2019
דוחות כספיים2019דוח כספי שנת 2019 רבעון 3דוחות כספיים2019
דוחות כספיים2019דוח כספי שנת 2019 רבעון 4דוחות כספיים2019
דוחות כספיים2018דוח בקורת לשנת 2018דוחות כספיים2018
תקציב2017תקציב המוצעה המאושר לשנת 2017תקציב2017
דוחות כספיים2017דו"ח כספי לתושב לשנת 2017דוחות כספיים2017