החברה לפיתוח בית אריה

מזכירה ומנה"ח של החברה: רויטל חג'בי
טלפון: 08-6256550
דוא"ל: hrevital@beit-arye.co.il

פרוטוקולי דירקטוריון חברה לפיתוח

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

סוג מסמךתאריךפרוטוקול
דוחות כספייםדו"ח כספי תמציתי לשנת 2019דוחות כספיים2019
פרוטוקול דירקטוריוןפרוטוקול דירקטוריון חל"פ 08.08.2019פרוטוקול דירקטוריון2019
פרוטוקול דירקטוריוןפרוטוקול דירקטוריון חל"פ 11.6.2019פרוטוקול דירקטוריון2019
פרוטוקול דירקטוריוןפרוטוקול דירקטוריון חל"פ 27.3.2019פרוטוקול דירקטוריון2019
פרוטוקול דירקטוריוןפרוטוקול דירקטוריון חל"פ 25.2.2019פרוטוקול דירקטוריון2019
פרוטוקול דירקטוריוןפרוטוקול דירקטוריון חל"פ 14.1.2019פרוטוקול דירקטוריון2019
דוחות כספייםדו"ח כספי לשנת 2018דוחות כספיים2018
דוחות כספייםדו"ח כספי לשנת 2017דוחות כספיים2017