חיפוש

תוצאות ​חיפוש עבור

 

 

דף הבית316868ברוכים הבאים לאתר הבית של מועצה מקומית בית אריה. כאן תוכלו להתעדכן במידע זמין ונגיש כגון: עדכונים, פרטי קשר ואפשרות ליצור קשר מקוון איתנו24/12/2020 15:00:00הוקם ע"י אוטומציה החדשה כל הזכויות שמורות © מועצה מקומית בית אריה - עופרים, 7194700, טל: 08-9127000, פקס: 08-9127020 הפעלת האתר נתמכת כספית על ידי מטה htmlTrueaspx
חירום ובטחון316873חירום ובטחון06/09/2020 09:37:24מחלקת הנדסה המחלקה לשירותים חברתיים גזברות וגביה מחלקת בטחון מחלקת חינוך רישוי עסקים מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור משאבי אנוש ושכר אודות הישוב דבר ראש המועצה החברה https://www.beit-arye.co.ilhtmlTrueaspx
תרבות פנאי וספורט316874תרבות פנאי וספורט13/09/2020 08:24:51מחלקת הנדסה המחלקה לשירותים חברתיים גזברות וגביה מחלקת בטחון מחלקת חינוך רישוי עסקים מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור משאבי אנוש ושכר אודות הישוב דבר ראש המועצה החברה https://www.beit-arye.co.ilhtmlTrueaspx
טפסים מקוונים316875טפסים מקוונים09/09/2020 09:41:38הוקם ע"י אוטומציה החדשה כל הזכויות שמורות © מועצה מקומית בית אריה - עופרים, 7194700, טל: 08-9127000, פקס: 08-9127020 הפעלת האתר נתמכת כספית על ידי מטה https://www.beit-arye.co.ilhtmlTrueaspx
מידע עירוני ושקיפות316876מידע עירוני ושקיפות24/12/2020 15:00:07מחלקת הנדסה המחלקה לשירותים חברתיים גזברות וגביה מחלקת בטחון מחלקת חינוך רישוי עסקים מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור משאבי אנוש ושכר אודות הישוב דבר ראש המועצה החברה https://www.beit-arye.co.ilhtmlTrueaspx
יחידות המועצה316877יחידות המועצה25/10/2020 06:34:55מחלקת הנדסה המחלקה לשירותים חברתיים גזברות וגביה מחלקת בטחון מחלקת חינוך רישוי עסקים מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור משאבי אנוש ושכר אודות הישוב דבר ראש המועצה החברה https://www.beit-arye.co.ilhtmlTrueaspx
שירותים לתושב316879שירותים לתושב08/09/2020 08:30:22מחלקת הנדסה המחלקה לשירותים חברתיים גזברות וגביה מחלקת בטחון מחלקת חינוך רישוי עסקים מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור משאבי אנוש ושכר אודות הישוב דבר ראש המועצה החברה https://www.beit-arye.co.ilhtmlTrueaspx
מחלקת בטחון317109מחלקת בטחון26/10/2020 08:17:41מחלקת הנדסה המחלקה לשירותים חברתיים גזברות וגביה מחלקת בטחון מחלקת חינוך רישוי עסקים מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור משאבי אנוש ושכר אודות הישוב דבר ראש המועצה החברה https://www.beit-arye.co.il/DepartmentshtmlTrueaspx
מחלקת חינוך317110מחלקת חינוך22/09/2020 06:40:58מחלקת הנדסה המחלקה לשירותים חברתיים גזברות וגביה מחלקת בטחון מחלקת חינוך רישוי עסקים מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור משאבי אנוש ושכר אודות הישוב דבר ראש המועצה החברה https://www.beit-arye.co.il/DepartmentshtmlTrueaspx
גזברות וגביה332622גזברות וגביה27/10/2020 12:09:44מחלקת הנדסה המחלקה לשירותים חברתיים גזברות וגביה מחלקת בטחון מחלקת חינוך רישוי עסקים מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור משאבי אנוש ושכר אודות הישוב דבר ראש המועצה החברה https://www.beit-arye.co.il/DepartmentshtmlTrueaspx
רישוי עסקים350654רישוי עסקים24/12/2020 12:33:52מחלקת הנדסה המחלקה לשירותים חברתיים גזברות וגביה מחלקת בטחון מחלקת חינוך רישוי עסקים מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור משאבי אנוש ושכר אודות הישוב דבר ראש המועצה החברה https://www.beit-arye.co.il/DepartmentshtmlTrueaspx
חוזה מספר____________321993ה\146\1\8320/10/2020 13:14:00הואיל: והמועצה מעניינית בביצוע עבודות להקמת מעגל תנועה ברח' כרמים (כניסה לשכונת יאיר שטרן), ועבודת נוספות להסדרת מדרכות ברחוב ניצנים בבית אריה-עופרים (וכהגדרת "המבנה" בחוזה זה https://www.beit-arye.co.il/Info/InfoReports/Documents/מכרזיםdocxFalsedocx
תכנית מפורטת מס' 15 /201/3 שינוי לתכנית מפורטת מס' 201/333846614/11/2016 11:02:00אזור יהודה ושומרון מרחב תכנון מקומי מועצת תכנון עליונה בית – אריה - עופרים בעל הקרקע: הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש ביהודה ושומרון https://www.beit-arye.co.il/Info/InfoReports/Documents/תבעdocFalsedoc
הודעות ועדכונים317057הודעות ועדכונים09/09/2020 10:52:52הוקם ע"י אוטומציה החדשה כל הזכויות שמורות © מועצה מקומית בית אריה - עופרים, 7194700, טל: 08-9127000, פקס: 08-9127020 הפעלת האתר נתמכת כספית על ידי מטה https://www.beit-arye.co.il/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
מפת האתר31706003/08/2020 12:59:06הוקם ע"י אוטומציה החדשה כל הזכויות שמורות © מועצה מקומית בית אריה - עופרים, 7194700, טל: 08-9127000, פקס: 08-9127020 הפעלת האתר נתמכת כספית על ידי מטה https://www.beit-arye.co.il/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
הצהרת נגישות31706222/10/2020 11:48:57מועצה מקומית בית אריה עופרים רואה חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלה לאנשים עם מוגבלות אתר נגיש משפר את הנוחות וקלות השימוש בו לאנשים עם מוגבלות לשנות את גודל הגופן לשנות את https://www.beit-arye.co.il/Pages/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
הודעות ועדכונים31711309/09/2020 08:36:40סוג    שם    השתנה    השתנה על-ידי    הוצא אל אמות מידה לחלוקה תווי מזון לפי סעיף 3ב(א2)(2)(ח) לחוק יסוד משק המדינה    08/02/2021 11:56 lmerav https://www.beit-arye.co.il/Documents/Forms/AllItems.aspxhtmlTrue
קורונה31711409/09/2020 06:43:39סוג    שם    השתנה    השתנה על-ידי    הוצא אל corona-mayor-17.3.2020    09/09/2020 11:26 Limor Maslansky הוקם ע"י אוטומציה החדשה כל הזכויות שמורות https://www.beit-arye.co.il/Documents/Forms/AllItems.aspxhtmlTrue
חגים31720009/09/2020 08:32:22סוג תוכןרכיב תמונה שםsoldier השתנה09/09/2020 13:03 השתנה על-ידי Limor Maslansky אורך (שניות סוג תוכןרכיב תמונה שםrosh_hashana השתנה09/09/2020 11:33 השתנה על-ידי Limor https://www.beit-arye.co.il/PublishingImages/Forms/Thumbnails.aspxhtmlTrue
הודעות ועדכונים31720309/09/2020 08:31:48סוג תוכןרכיב תמונה שםהכנות לחג הפסח השתנה16/03/2021 11:39 השתנה על-ידי lmerav אורך (שניות סוג תוכןרכיב תמונה שםנשים לא עוצרות באדום (1) השתנה04/03/2021 14:34 השתנה על-ידי https://www.beit-arye.co.il/PublishingImages/Forms/Thumbnails.aspxhtmlTrue
klalim31820426/04/2020 09:19:27למשלוחים  בנוסף ,)אווי טייק( עצמי איסוף מותר ישיבה מקומות יהיו לא  בין רסס העברת למניעת מחיצה דרושה העסק בדלפק ללקוח המוכר נפרדות במשמרות עובדים קבוצות ישבץ המעסיק במקום הנמצאים https://www.beit-arye.co.il/Documents/קורונהpdfFalsepdf
lagOmer31820507/05/2020 14:03:27הנחיות ודגשים מי לאוכלוסייה ללג בעומר ותוספת הקלות לאוגדן נוסח 7 . 07.00.70 ל שכת מדור חוסן/מחלקת חירום – מיקוד, שדרות חיים בר לב, המטה הארצי ירושלים,משטרת ישראל 20209 https://www.beit-arye.co.il/Documents/קורונהpdfFalsepdf
ogdan-shigratEmrg31820623/04/2020 11:05:47מדור חוסן והכוונת אוכלוסייה משטרת ישראל "נגיף הקורונה" מידע והכוונה לציבור שגרת חירום בימי הקורונה https://www.beit-arye.co.il/Documents/קורונהpdfFalsepdf
RAMZOR31820801/09/2020 15:51:44• המטרה – ניהול שגרת חיים על פי מדדי התחלואה ופעולה משותפת של הרשות המקומית ותושביה במטרה להקטין את התחלואה בשטחה . • מענה משולב של משרדי הממשלה , פיקוד העורף , הרשויות המקומיות https://www.beit-arye.co.il/Documents/קורונהpdfFalsepdf
matzav-22.3.2031821222/03/2020 09:41:56תמונת מצב רשותית בית אריה - עופרים (בשגרת העבודה בעלי התפקידים שהוגדרו כחיוניים מהעובדים) בשעות העבודה מתוך משרד המועצה ולאחר מכן באמצעות הווטסאפ/טלפון/דוא"ל https://www.beit-arye.co.il/Documents/קורונהpdfFalsepdf