הוצאת אישורי תושב/ת

​על ​​תושב/ת המבקש/ת להוציא אישור על מגוריו/ה בישוב לשלוח דוא"ל:

  • בצירוף צילום תעודת הזהות + ספח. 
  • ​במידה שמתגוררים בשכירות, יש לצרף גם את חוזה השכירות. 

את הדוא"ל יש לשלוח אל:  מרב לוי​